Danh mục sản phẩm

Cặp lồng - Hộp cơm

 • Cặp Lồng Giữ Nhiệt Cao - 2760 - SL

  Giá bán: 50.000 VNĐ

 • Cặp Lồng Giữ Nhiệt Thấp - 2759 - SL

  Giá bán: 40.000 VNĐ

 • Khay cơm - 294 - HT

  Giá bán: 27.000 VNĐ

 • Cặp lồng inox 2,5 tầng Zebra (Thái Lan)-150126- đường kính 12cm

  Giá bán: 281.000 VNĐ

 • Cặp lồng inox 2,5 tầng Zebra (Thái Lan)-150148- đường kính 14cm

  Giá bán: 340.000 VNĐ

 • cặp lồng inox 2 tầng Zebra (Thái Lan)-150142- đường kính 14cm

  Giá bán: 293.000 VNĐ

 • Hộp cơm Magic Bullet

  Giá bán: 115.000 VNĐ

 • Cặp lồng inox 1,8L

  Giá bán: 141.000 VNĐ

 • Cặp lồng 6155

  Giá bán: 161.000 VNĐ

 • Cặp lồng inox 1,3L

  Giá bán: 111.000 VNĐ

 • Khay cơm phần

  Giá bán: 55.000 VNĐ

 • Cặp lồng 6154

  Giá bán: 122.000 VNĐ

 • Cặp lồng 8503

  Giá bán: 85.000 VNĐ

 • Cặp lồng 8505

  Giá bán: 135.000 VNĐ

 • Cặp lồng 8504

  Giá bán: 105.000 VNĐ

 • Cặp lồng 6513

  Giá bán: 90.000 VNĐ

 • Hộp cơm đức 002

  Giá bán: 21.000 VNĐ

 • Hộp cơm - 2262

  Giá bán: 26.000 VNĐ

 • Hộp cơm to

  Giá bán: 28.000 VNĐ

 • Hộp cơm bé

  Giá bán: 17.000 VNĐ

 • Cặp lồng inox 2208

  Giá bán: 48.000 VNĐ

 • Cặp lồng cách nhiệt

  Giá bán: 36.000 VNĐ

 • Cặp lồng - 009 - SL

  Giá bán: 12.000 VNĐ

 • Cặp lồng Inox 2108

  Giá bán: 47.000 VNĐ

Đặt hàng online X
0985 580 500