Danh mục sản phẩm

Dao cán gỗ Eagle

 • Dao gọt trái cây Eagle 11,5cm nhọn (#351_B)

  Giá bán: 15.900 VNĐ

 • Dao cắt rau, quả Eagle 20 cm nhọn (# 781)

  Giá bán: 58.500 VNĐ

 • Dao chặt xương Eagle 20cm (# 88)

  Giá bán: 120.000 VNĐ

 • Dao chặt xương Eagle 18cm (# 87)

  Giá bán: 94.900 VNĐ

 • Dao chặt xương Eagle 15cm (# 86)

  Giá bán: 69.900 VNĐ

 • Dao cắt rau, quả Eagle 20cm vuông (# 782)

  Giá bán: 58.500 VNĐ

 • Dao cắt rau, quả Eagle 19cm vuông (# 772)

  Giá bán: 39.500 VNĐ

 • Dao cắt rau, quả Eagle 19cm nhọn (# 771)

  Giá bán: 39.500 VNĐ

 • Dao gọt trái cây Eagle 11,5cm tròn (# 350)

  Giá bán: 15.500 VNĐ

 • Dao gọt trái cây Eagle 11,5cm nhọn (# 351)

  Giá bán: 15.500 VNĐ

Đặt hàng online X
0985 580 500