Danh mục sản phẩm

Sản Phẩm Đũa

 • SP205 Muỗng Canh Dài (Trắng Trơn) - SPW

  Giá bán: 5.400 VNĐ

 • SP216 Muỗng (Trắng Trơn) - SPW

  Giá bán: 5.500 VNĐ

 • SP237 Vá Cơm Tròn (Trắng Trơn) - SPW

  Giá bán: 9.100 VNĐ

 • SP257 Vá Soup Lớn (Trắng Trơn) - SPW

  Giá bán: 12.100 VNĐ

 • SP303 Muỗng Cơm (Trắng Trơn) - SPW

  Giá bán: 4.400 VNĐ

 • SP480 Muỗng Nhỏ (Trắng Trơn) - SPW

  Giá bán: 3.700 VNĐ

 • SP568 Vá Cơm Vuông (Trắng Trơn) - SPW

  Giá bán: 13.500 VNĐ

 • SP60 Muỗng Soda (Trắng Trơn) - SPW

  Giá bán: 2.800 VNĐ

 • SP698 Vá Soup Nhỏ (Trắng Trơn) - SPW

  Giá bán: 8.300 VNĐ

 • CH002 - 9.5 - Hộp đũa đen 9.5 (Black)

  Giá bán: 49.900 VNĐ

 • CH002 - 9.5 - Hộp đũa đen 9.5 (Plain)

  Giá bán: 42.000 VNĐ

 • CHV003-10.5 - Hộp đũa màu đen 10.5 (Black Color)

  Giá bán: 78.500 VNĐ

 • CHV003-10.5 - Hộp đũa trắng 10.5 (Plain)

  Giá bán: 54.500 VNĐ

Đặt hàng online X
0985 580 500