Danh mục sản phẩm

Sản Phẩm Đũa

 • CH002 - 9.5 - Hộp đũa đen 9.5 (Black)

  Giá bán: 49.900 VNĐ

 • CH002 - 9.5 - Hộp đũa đen 9.5 (Plain)

  Giá bán: 42.000 VNĐ

 • CHV003-10.5 - Hộp đũa màu đen 10.5 (Black Color)

  Giá bán: 78.500 VNĐ

 • CHV003-10.5 - Hộp đũa trắng 10.5 (Plain)

  Giá bán: 54.500 VNĐ

 • SP698 - Vá soup nhỏ Trắng trơn

  Giá bán: 11.500 VNĐ

 • SP568 - Vá cơm vuông Trắng trơn

  Giá bán: 16.900 VNĐ

 • SP480 - Muỗng nhỏ Trắng trơn

  Giá bán: 6.900 VNĐ

 • SP303 - Muỗng Trắng trơn

  Giá bán: 6.900 VNĐ

 • SP257 - Vá soup lớn Trắng trơn

  Giá bán: 15.900 VNĐ

 • SP237 - Vá cơm tròn Trắng trơn

  Giá bán: 13.900 VNĐ

 • SP216 - Muỗng canh dài Trắng trơn

  Giá bán: 7.900 VNĐ

 • SP205 - Muỗng cơm dài Trắng trơn

  Giá bán: 6.500 VNĐ

 • SN60 - Muỗng Soda Trắng trơn

  Giá bán: 3.500 VNĐ

Đặt hàng online X
0985 580 500