Danh mục sản phẩm

Đun nước - Pha chế - Ca đong

 • Phích giữ nhiệt Rạng Đông 1 Lít-1055

  Giá bán: 185.000 VNĐ

 • Phích nước Rạng Đông 3,2 Lít

  Giá bán: 214.000 VNĐ

 • Ca chia 300ml bé 2066

  Giá bán: 15.000 VNĐ

 • Ca chia 500ml trung 2067

  Giá bán: 16.000 VNĐ

 • Ca chia 800ml to 2068

  Giá bán: 17.000 VNĐ

 • Que khuấy không thìa

  Giá bán: 4.000 VNĐ

 • Zích đong rượu inox

  Giá bán: 35.000 VNĐ

 • Ấm trà có lọc inox 11 cm

  Giá bán: 55.000 VNĐ

 • Phễu bé Q10 Châu Hưng

  Giá bán: 3.000 VNĐ

 • Phễu trung Q11 Châu Hưng

  Giá bán: 4.000 VNĐ

 • Bình Nhật 1 Lít có vòi 1000ml (ca đong)

  Giá bán: 45.000 VNĐ

 • Bình lắc Cocktail 750cc

  Giá bán: 92.000 VNĐ

 • Bình lắc Cocktail 550cc

  Giá bán: 82.000 VNĐ

 • Bình lắc Cocktail 350cc

  Giá bán: 72.000 VNĐ

 • Bình lắc Cocktail 250cc

  Giá bán: 71.000 VNĐ

 • Phễu trung 2366

  Giá bán: 5.000 VNĐ

 • Phễu đại 2367

  Giá bán: 6.500 VNĐ

 • Lọc trà

  Giá bán: 78.000 VNĐ

 • Phin nén cafe thủy tinh - ccq04-4

  Giá bán: 77.000 VNĐ

 • Phin inox 9cm Gài

  Giá bán: 22.000 VNĐ

 • Phin inox 8cm Gài

  Giá bán: 15.000 VNĐ

 • Phin inox 7cm Gài

  Giá bán: 13.500 VNĐ

 • Phin inox 6cm Gài

  Giá bán: 13.000 VNĐ

Đặt hàng online X
0985 580 500