Danh mục sản phẩm

Ép - Vắt - Xay - Nguấy

 • Phới Đánh Trứng Xịn 24" - KY447 - NH

  Giá bán: 97.500 VNĐ

 • Phới Đánh Trứng Xịn 22" - KY446 - NH

  Giá bán: 90.000 VNĐ

 • Phới Đánh Trứng Xịn 20" - KY445 - NH

  Giá bán: 82.500 VNĐ

 • Phới Đánh Trứng Xịn 18" - KY444 - NH

  Giá bán: 75.000 VNĐ

 • Phới Đánh Trứng Xịn 16" - KY443 - NH

  Giá bán: 70.200 VNĐ

 • Phới Đánh Trứng Xịn 14" - KY442 - NH

  Giá bán: 62.400 VNĐ

 • Phới Đánh Trứng Xịn 12" - KY441 - NH

  Giá bán: 54.600 VNĐ

 • Phới Đánh Trứng Xịn 10" - KY440 - NH

  Giá bán: 46.800 VNĐ

 • Que Khuấy - NH

  Giá bán: 5.300 VNĐ

 • Đánh Trứng Nhựa - NH

  Giá bán: 12.000 VNĐ

 • Vắt Cam - 2389 - SL

  Giá bán: 10.600 VNĐ

 • Vắt Cam Inox (CT001) - NH

  Giá bán: 48.900 VNĐ

 • Vắt Cam Bát - 2003 - SL

  Giá bán: 21.200 VNĐ

Đặt hàng online X
0985 580 500