Danh mục sản phẩm

Kẹp

 • Kẹp Chả Inox Bé Dày - NH

  Giá bán: 22.000 VNĐ

 • Kẹp Chả Inox Trung Dày - NH

  Giá bán: 26.000 VNĐ

 • Kẹp Chả Inox Đại Dày - NH

  Giá bán: 44.000 VNĐ

 • Kẹp Chả Inox Đại Cồ Dày - NH

  Giá bán: 52.000 VNĐ

 • Kẹp Miệng Túi - 6024 - NH

  Giá bán: 25.000 VNĐ

Đặt hàng online X
0985 580 500