Danh mục sản phẩm

Kẹp

 • Kẹp chả đại cồ

  Giá bán: 52.000 VNĐ

 • Kẹp túi bóng 6024

  Giá bán: 25.000 VNĐ

 • Kẹp Chả inox Đại Dày

  Giá bán: 37.000 VNĐ

 • Kẹp Chả inox Trung Dày

  Giá bán: 21.900 VNĐ

 • Kẹp Chả inox Bé Dày

  Giá bán: 19.900 VNĐ

Đặt hàng online X
0985 580 500