Danh mục sản phẩm

Khay - Chậu - Giỏ

 • Chậu hoa lan đen phi 12 - BT

  Giá bán: 4.000 VNĐ

 • Thau nông nghiệp - 416 - HT

  Giá bán: 73.000 VNĐ

 • Chậu hoa (A600 x 480) loại 1 - BT

  Giá bán: 61.000 VNĐ

 • Chậu hoa (A600 x 480) loại 1 - BT

  Giá bán: 40.000 VNĐ

 • Chậu hoa ( AB410 x 300 ) loại 1 - BT

  Giá bán: 35.000 VNĐ

 • Chậu hoa ( A360 x 250 ) loại 1 - BT

  Giá bán: 25.000 VNĐ

 • Chậu hoa (A330 x 230) loại 1 - BT

  Giá bán: 19.000 VNĐ

 • Chậu tứ giác trắng - BT

  Giá bán: 35.000 VNĐ

 • Chậu TM đại nâu đất (hoa văn) - BT

  Giá bán: 46.000 VNĐ

 • Chậu TM nhỏ (hoa văn) - BT

  Giá bán: 43.000 VNĐ

 • Chậu lan treo tròn trắng ( loại 1) - BT

  Giá bán: 14.000 VNĐ

 • Chậu TM đại trắng trơn - BT

  Giá bán: 95.000 VNĐ

Đặt hàng online X
0985 580 500