Danh mục sản phẩm

Khay inox

 • Khay inox 40 x 30 hai lớp

  Giá bán: 52.900 VNĐ

 • Khay inox 50 x 35 cm dày

  Giá bán: 52.000 VNĐ

 • Khay inox 40x30 1 lớp

  Giá bán: 25.000 VNĐ

 • Khay inox 36 x 27 Cm 1 lớp

  Giá bán: 22.000 VNĐ

 • Khay inox 32x22 Cm 1 lớp

  Giá bán: 17.000 VNĐ

 • Khay inox 36 x 27 Cm 2 lớp

  Giá bán: 41.900 VNĐ

 • Khay inox 32x22 Cm 2 lớp

  Giá bán: 32.900 VNĐ

 • Khay inox 20 x 27 cm sâu 5

  Giá bán: 22.000 VNĐ

 • Khay inox 40 x 60 sâu 5

  Giá bán: 84.000 VNĐ

 • Khay inox 20 x 27 cm 1 lớp

  Giá bán: 17.000 VNĐ

 • Khay inox 36 x 27 Cm sâu 5

  Giá bán: 32.900 VNĐ

 • Khay inox 40x30 2 lớp

  Giá bán: 52.900 VNĐ

 • Khay inox 50x35 Cm 1 lớp

  Giá bán: 37.000 VNĐ

 • Khay inox 60x40 1 lớp

  Giá bán: 67.000 VNĐ

Đặt hàng online X
0985 580 500