Danh mục sản phẩm

Khay nhựa

1 2 3 Next
 • Khay 3 Ngăn - 2797 - SL

  Giá bán: 15.000 VNĐ

 • Khay 5 Ngăn - 2797 - SL

  Giá bán: 16.500 VNĐ

 • Khay Trà Tròn - 2774 - SL

  Giá bán: 33.400 VNĐ

 • Khay pháp C6 - 2722

  Giá bán: 8.700 VNĐ

 • Khay CN 2716 - SL

  Giá bán: 32.600 VNĐ

 • Khay Đá 8 Viên Không Nắp - 2736 - SL

  Giá bán: 8.900 VNĐ

 • Khay Đá 8 Viên Có Nắp - 2736 - SL

  Giá bán: 15.900 VNĐ

 • Khay CN 2715 - SL

  Giá bán: 22.300 VNĐ

 • Khay Giấy A4 - 3 Tầng - 2655 - SL

  Giá bán: 201.000 VNĐ

 • Khay Pháp Cao - 2617 - SL

  Giá bán: 13.600 VNĐ

 • Khay Tiện Ích - 2703 - SL

  Giá bán: 14.000 VNĐ

 • Khay trà nhỏ - 864 - DT

  Giá bán: 21.000 VNĐ

 • Khay trà lớn - 866 - DT

  Giá bán: 30.000 VNĐ

 • Khay tròn - 305 - HT

  Giá bán: 29.000 VNĐ

 • Khay 484 - HT

  Giá bán: 30.000 VNĐ

 • Khay 352 - HT

  Giá bán: 35.000 VNĐ

 • Khay 295 - HT

  Giá bán: 33.000 VNĐ

 • Khay 293 - HT

  Giá bán: 27.000 VNĐ

 • Khay 286 - HT

  Giá bán: 29.000 VNĐ

 • Khay Trà Đại - 2588 - SL

  Giá bán: 66.300 VNĐ

 • Khay Trà Chân Cao - 2662 - SL

  Giá bán: 69.100 VNĐ

 • Khay Chữ Nhật Hq - 2627 - SL

  Giá bán: 30.600 VNĐ

 • Khay Chống Trơn - 2614 - SL

  Giá bán: 78.900 VNĐ

 • Khay Bia Vuông - 2625 - SL

  Giá bán: 20.500 VNĐ

1 2 3 Next

Đặt hàng online X
0985 580 500