Danh mục sản phẩm

Khay nhựa

1 2 3 Next
 • Khay Trà Tròn - 2774 - SL

  Giá bán: 38.000 VNĐ

 • Khay pháp C6 - 2722

  Giá bán: 10.000 VNĐ

 • Khay CN 2716 - SL

  Giá bán: 35.000 VNĐ

 • Khay Đá 8 Viên Không Nắp - 2736 - SL

  Giá bán: 10.000 VNĐ

 • Khay Đá 8 Viên Có Nắp - 2736 - SL

  Giá bán: 16.000 VNĐ

 • Khay CN 2715 - SL

  Giá bán: 25.000 VNĐ

 • Khay Giấy A4 - 3 Tầng - 2655 - SL

  Giá bán: 199.000 VNĐ

 • Khay Pháp Cao - 2617 - SL

  Giá bán: 15.000 VNĐ

 • Khay tiện ích - 2703 - SL

  Giá bán: 15.000 VNĐ

 • Khay tròn - 305 - HT

  Giá bán: 29.000 VNĐ

 • Khay 484 - HT

  Giá bán: 30.000 VNĐ

 • Khay 352 - HT

  Giá bán: 35.000 VNĐ

 • Khay 295 - HT

  Giá bán: 33.000 VNĐ

 • Khay 293 - HT

  Giá bán: 27.000 VNĐ

 • Khay 286 - HT

  Giá bán: 29.000 VNĐ

 • Khay Trà Đại - 2588 - SL

  Giá bán: 73.000 VNĐ

 • Khay Trà Chân Cao - 2662 - SL

  Giá bán: 76.000 VNĐ

 • Khay Chữ Nhật Hq - 2627 - SL

  Giá bán: 33.000 VNĐ

 • Khay Chống Trơn - 2614 - SL

  Giá bán: 91.000 VNĐ

 • Khay Bia Vuông - 2625 - SL

  Giá bán: 23.000 VNĐ

 • Khay Mỹ Vuông - 2618 - SL

  Giá bán: 11.000 VNĐ

 • Khay Mỹ Tròn - 2619 - SL

  Giá bán: 11.000 VNĐ

 • Khay Hoa Đại - 2621 - SL

  Giá bán: 13.000 VNĐ

 • Khay Hoa Trung - 2620 - SL

  Giá bán: 8.000 VNĐ

1 2 3 Next

Đặt hàng online X
0985 580 500