Danh mục sản phẩm

Ong Bobby Bees

 • B166-5 - Chén cơm 5 (BOBBY BEE)

  Giá bán: 24.900 VNĐ

 • BL155-6 - Tô súp 6 có nắp (BOBBY BEE)

  Giá bán: 43.900 VNĐ

 • SP177 - Muỗng trẻ em (BOBBY BEE)

  Giá bán: 7.900 VNĐ

 • CV392-3 - Ly quai 3" (BOBBY BEE)

  Giá bán: 21.500 VNĐ

 • T382-9.5 - Đĩa phần 4 ngăn (BOBBY BEE)

  Giá bán: 44.900 VNĐ

 • SP480 - Muỗng nhỏ (BOBBY BEE)

  Giá bán: 7.900 VNĐ

 • P629-8.5 - Đĩa 21.5cm" (BOBBY BEE)

  Giá bán: 30.900 VNĐ

 • P182-8 - Đĩa sâu 8" (BOBBY BEE)

  Giá bán: 29.900 VNĐ

 • B631-6.5 - Tô soup 6.5" (BOBBY BEE)

  Giá bán: 22.900 VNĐ

 • T383 - 10.5 Đĩa phần 3 ngăn Bobby Bee

  Giá bán: 58.900 VNĐ

 • C346-3 - Ly không quai 3" (BOBY BEE)

  Giá bán: 22.000 VNĐ

Đặt hàng online X
0985 580 500