Danh mục sản phẩm

Sản Phẩm Dùng 1 Lần

 • Cốc nắp cầu 400ml

  Giá bán: 1.300 VNĐ

 • Cốc caramen bé

  Giá bán: 800 VNĐ

 • Cốc caramen to

  Giá bán: 1.000 VNĐ

 • Nắp cốc một lần các cỡ

  Giá bán: 180 VNĐ

 • Cốc một lần 500ml có nắp

  Giá bán: 500 VNĐ

 • Cốc một lần 500ml không nắp

  Giá bán: 470 VNĐ

 • Cốc một lần 400ml không nắp

  Giá bán: 400 VNĐ

 • Cốc một lần 125ml có nắp

  Giá bán: 20.000 VNĐ

 • Ống hút sắc màu 059

  Giá bán: 13.000 VNĐ

 • Ống hút trân châu

  Giá bán: 35.000 VNĐ

 • Đũa tre dùng một lần

  Giá bán: 11.000 VNĐ

 • Bát tô đại 1 lần 17 cm

  Giá bán: 58.000 VNĐ

 • Bát chè dùng một lần 10 cm

  Giá bán: Liên hệ

 • Cốc dùng 1 lần Hd 5018

  Giá bán: 26.000 VNĐ

 • Đĩa một lần phi 227

  Giá bán: Liên hệ

 • Đĩa một lần phi 183

  Giá bán: Liên hệ

 • Đĩa một lần phi 156

  Giá bán: Liên hệ

 • Đĩa một lần phi 140

  Giá bán: Liên hệ

 • Đĩa một lần phi 115

  Giá bán: Liên hệ

Đặt hàng online X
0985 580 500