Danh mục sản phẩm

Thìa

 • Thìa 52 - 2752 - SL

  Giá bán: 2.900 VNĐ

 • Thìa 51 - 2751 - SL

  Giá bán: 2.500 VNĐ

 • Thìa 50 - 2750 - SL

  Giá bán: 2.500 VNĐ

 • Thìa 49 - 2749 - SL

  Giá bán: 1.900 VNĐ

 • Thìa Cơm Trơn - 2535 - SL

  Giá bán: 2.900 VNĐ

 • Thìa Thái Dầy - SL

  Giá bán: 3.000 VNĐ

 • Thìa Superware đại

  Giá bán: 18.000 VNĐ

 • Thìa chanh inox Sài Gòn

  Giá bán: 4.900 VNĐ

 • Thìa phở inox cán dài dày

  Giá bán: 3.000 VNĐ

 • Thìa súp đầu tròn trơn to

  Giá bán: 18.000 VNĐ

 • Thìa phở inox cán dài mỏng

  Giá bán: 2.000 VNĐ

 • Thìa phở inox cán ngắn

  Giá bán: 1.500 VNĐ

 • Thìa Cao - 2241 - SL

  Giá bán: 400 VNĐ

 • Thìa Thấp - 2242 - SL

  Giá bán: 300 VNĐ

 • Thìa Cơm - SL

  Giá bán: 2.900 VNĐ

Đặt hàng online X
0985 580 500