Danh mục sản phẩm

Thùng đựng nước

 • Thùng 220 L - SL

  Giá bán: 355.000 VNĐ

 • Thùng 180 L - SL

  Giá bán: 265.000 VNĐ

 • Thùng 160 L - SL

  Giá bán: 262.000 VNĐ

 • Thùng 120 L - SL

  Giá bán: 229.000 VNĐ

 • Thùng 80 L - SL

  Giá bán: 148.000 VNĐ

 • Thùng 60 L - SL

  Giá bán: 107.000 VNĐ

 • Thùng Tay Liền 50L - SL

  Giá bán: 78.000 VNĐ

 • Thùng 35L Tay Liền - SL

  Giá bán: 72.000 VNĐ

 • Thùng 25 L - SL

  Giá bán: 51.000 VNĐ

 • Thùng gạo 80L có nắp - 338 - HT

  Giá bán: 217.000 VNĐ

 • Thùng gạo 60L có nắp - 348 - HT

  Giá bán: 145.000 VNĐ

 • Thùng gạo 220L có nắp - 308 - HT

  Giá bán: 550.000 VNĐ

 • Thùng gạo 160L có nắp - 339 - HT

  Giá bán: 397.000 VNĐ

 • Thùng gạo 125L có nắp - 280 - HT

  Giá bán: 311.000 VNĐ

 • Thùng gạo 110L có nắp - 281 - HT

  Giá bán: 272.000 VNĐ

 • Thùng Quai Sắt 50 L - SL

  Giá bán: 89.000 VNĐ

Đặt hàng online X
0985 580 500