Danh mục sản phẩm

Thùng giữ nhiệt - Phích đá

1 2 3 Next
 • Thùng đá vuông 125L (Hitaco) - 460 - HT

  Giá bán: 1.369.000 VNĐ

 • Thùng đá vuông 85L (Hitaco) - 423 - HT

  Giá bán: 990.000 VNĐ

 • Thùng đá vuông 70L (Hitaco) - 438 - HT

  Giá bán: 764.000 VNĐ

 • Thùng đá vuông 65L (Hitaco) - 459 - HT

  Giá bán: 721.000 VNĐ

 • Thùng đá vuông 55L (Hitaco) - 337 - HT

  Giá bán: 590.000 VNĐ

 • Thùng đá vuông 45L (Hitaco) - 435 - HT

  Giá bán: 482.000 VNĐ

 • Thùng đá vuông 35L (Hitaco) - 465 - HT

  Giá bán: 398.000 VNĐ

 • Thùng đá vuông 24L (Hitaco) - 341 - HT

  Giá bán: 344.000 VNĐ

 • Thùng Giữ Nhiệt - 30 - SL

  Giá bán: 311.000 VNĐ

 • Thùng Giữ Nhiệt - 25 - SL

  Giá bán: 261.000 VNĐ

 • Thùng Giữ Nhiệt - 20 - SL

  Giá bán: 221.000 VNĐ

 • Thùng Giữ Nhiệt - 12 - SL

  Giá bán: 132.000 VNĐ

 • Thùng Đá 28L - SL

  Giá bán: 190.000 VNĐ

 • Thùng Đá 22L - SL

  Giá bán: 157.000 VNĐ

 • Phích 15 L - SL

  Giá bán: 96.000 VNĐ

 • Phích 10 L - SL

  Giá bán: 86.000 VNĐ

 • Phích 8 L Inđô - SL

  Giá bán: 72.000 VNĐ

 • Phích 7 L - SL

  Giá bán: 60.000 VNĐ

 • Phích 7L Bầu - SL

  Giá bán: 63.000 VNĐ

 • Phích 5 L Bầu - SL

  Giá bán: 44.000 VNĐ

 • Phích 5 L - SL

  Giá bán: 45.000 VNĐ

 • Phích 2 L Inđô - SL

  Giá bán: 35.000 VNĐ

 • Thùng đá vuông 8L - 008 - HT

  Giá bán: 139.000 VNĐ

 • Thùng đá vuông 6L - 233 - HT

  Giá bán: 127.000 VNĐ

1 2 3 Next

Đặt hàng online X
0985 580 500