Danh mục sản phẩm

Trắng trơn

1 2 3 4 Next
 • BV003-4 - Chén cơm 4" Trắng trơn

  Giá bán: 13.900 VNĐ

 • BV004-4.5 - Chén cơm 4.5" Trắng trơn

  Giá bán: 19.500 VNĐ

 • BV006-3.5 - Chén chấm 3.5" Trắng trơn

  Giá bán: 7.500 VNĐ

 • BL401-10 - Thố cơm 10" ( có nắp) Trắng Trơn

  Giá bán: 97.900 VNĐ

 • BL569-10.5 - Thố cơm oval 10.5" (có nắp) Trắng trơn

  Giá bán: 147.000 VNĐ

 • B690-6 - Tô bèo rô đê 6" Trắng trơn

  Giá bán: 17.900 VNĐ

 • B691-7.5 - Tô bèo rô đê 7.5" Trắng trơn

  Giá bán: 23.900 VNĐ

 • B692-8.5 - Tô bèo rô đê 8.5" Trắng trơn

  Giá bán: 31.900 VNĐ

 • BV001-7 - Tô phở 7" Trắng trơn

  Giá bán: 31.900 VNĐ

 • B759-8 - Tô tròn dày 8" Trắng trơn

  Giá bán: 44.900 VNĐ

 • BV005-6 - Tô Phở 6 Trắng trơn

  Giá bán: 23.900 VNĐ

 • BV002-7.8 - Tô phở 7.8 Trắng trơn

  Giá bán: 43.500 VNĐ

 • PV001-6 - Đĩa lót chén 6" Trắng trơn

  Giá bán: 14.900 VNĐ

 • Tô soup Nhật BV026-7.5 (trắng)

  Giá bán: 54.000 VNĐ

 • Tô soup Nhật BV025-6.5 (trắng)

  Giá bán: 41.000 VNĐ

 • HD059-3.1 - Gác đũa 3.1 (Plain+C)

  Giá bán: 7.000 VNĐ

 • TV037-9.5 - Khay nhám 9.5 (Plain+C)

  Giá bán: 61.000 VNĐ

 • DV036-7.5 - Dĩa tương nhám 3 ngăn (Plain+C)

  Giá bán: 28.000 VNĐ

 • P467-5.5 - Khay suki 5.5 (Plain+C)

  Giá bán: 28.000 VNĐ

 • DV037-3.5 - Dĩa tương 3.5 (Plain+C)

  Giá bán: 11.000 VNĐ

 • AV033-3.5 - Gạt tàn thuốc vuông (Plain+C)

  Giá bán: 16.000 VNĐ

 • PV058-10 - Dĩa tròn có vân 10 (Plain+C)

  Giá bán: 54.000 VNĐ

 • PV057-9 - Dĩa tròn có vân 9" (Plain+C)

  Giá bán: 47.000 VNĐ

 • PV056-8 - Dĩa tròn có vân 8 (Plain+C)

  Giá bán: 39.000 VNĐ

1 2 3 4 Next

Đặt hàng online X
0985 580 500