Danh mục sản phẩm

Trắng

1 2 Next
 • LB922 - 4.5" - Chén cơm 4.5 ( Plane )

  Giá bán: 7.400 VNĐ

 • LB920 - 3.4" - Chén chấm 3.4 ( Plane )

  Giá bán: 4.000 VNĐ

 • LB921 - 3" - Chén chấm 3 ( Plane )

  Giá bán: 3.400 VNĐ

 • SP940 - Vá cơm tròn trắng trơn

  Giá bán: 5.600 VNĐ

 • LP800 - 6.2 - Đĩa Cạn 6 (Plane )

  Giá bán: 7.600 VNĐ

 • LP801 - 7" - Đĩa cạn 7 ( Plane )

  Giá bán: 9.800 VNĐ

 • LP802 - 8" - Đĩa cạn 8 (Trắng trơn)

  Giá bán: 12.600 VNĐ

 • LP803 - 8.9" - Đĩa cạn 9 (Plane)

  Giá bán: 15.600 VNĐ

 • LP805 - 11" - Đĩa cạn 11 ( Plane )

  Giá bán: 19.600 VNĐ

 • LP810 - 6" - Đĩa sâu 6 ( Plane )

  Giá bán: 7.600 VNĐ

 • LP811 - 7" - Đĩa sâu 7 ( Plane )

  Giá bán: 9.800 VNĐ

 • LP812 - 8" - Đĩa sâu 8 ( Plane )

  Giá bán: 12.600 VNĐ

 • LP813 - 9" - Đĩa sâu 9 ( Plane )

  Giá bán: 15.600 VNĐ

 • LP820 - 10 - Đĩa xoài 10 ( Plane )

  Giá bán: 13.600 VNĐ

 • LP821 - 12 -Đĩa xoài 12 ( Plane )

  Giá bán: 19.600 VNĐ

 • LP822 - 14 - Đĩa xoài 14 ( Plane )

  Giá bán: 25.700 VNĐ

 • LP 830-7 - Đĩa vuông tròn 7" Trắng trơn

  Giá bán: 11.600 VNĐ

 • LP 831-8 - Đĩa vuông tròn 8" Trắng trơn

  Giá bán: 13.600 VNĐ

 • LP 832-9 - Đĩa vuông tròn 9" Trắng trơn

  Giá bán: 18.600 VNĐ

 • LP 833-10 - Đĩa vuông tròn 10" Trắng trơn

  Giá bán: 24.600 VNĐ

 • LP 840-5.5 - Đĩa vuông nhọn 5.5" Trắng trơn

  Giá bán: 6.400 VNĐ

 • LP 841-6 - Đĩa vuông nhọn 6" Trắng trơn

  Giá bán: 7.600 VNĐ

 • LP 842-7 - Đĩa vuông nhọn 7" Trắng trơn

  Giá bán: 9.800 VNĐ

 • LP 843-8- Đĩa vuông nhọn 8" Trắng trơn

  Giá bán: 11.600 VNĐ

1 2 Next

Đặt hàng online X
0985 580 500