Danh mục sản phẩm

Bào - Bóc - Gọt - Tỉa - Khui

 • Nạo rau củ quả lưỡi inox cỡ to-E-0321-363 (Nhật Bản)

  Giá bán: 44.000 VNĐ

 • Dụng cụ mở rượu

  Giá bán: 47.000 VNĐ

 • Nạo thái đỏ

  Giá bán: 13.000 VNĐ

 • Mở bia

  Giá bán: 5.000 VNĐ

 • Nạo bàn 8918

  Giá bán: 34.000 VNĐ

 • Nạo bàn inox 102 (22 x 9) cm

  Giá bán: 16.000 VNĐ

 • Nạo bàn inox 103 (30 x 11) cm

  Giá bán: 26.000 VNĐ

 • Chẻ rau muống 2

  Giá bán: 11.500 VNĐ

 • Nạo 2 đầu ABC 8813

  Giá bán: 12.000 VNĐ

 • Mở hộp đa năng J - 009

  Giá bán: 46.000 VNĐ

 • Nạo - 906

  Giá bán: 13.000 VNĐ

 • Chẻ rau muống

  Giá bán: 11.500 VNĐ

 • Nạo C400 đỏ

  Giá bán: 8.000 VNĐ

 • Nạo bàn 6817

  Giá bán: 11.000 VNĐ

 • Dao Gọt Đa Năng - SPW

  Giá bán: 219.600 VNĐ

 • Mài Dao - Penguin (Cán Gỗ ) - SPW

  Giá bán: 104.200 VNĐ

Đặt hàng online X
0985 580 500