Danh mục sản phẩm

Dao cán gỗ Penguin

 • Dao cắt rau, quả 20cm vuông Penguin (# 782)

  Giá bán: 94.900 VNĐ

 • Dao chặt xương 20cm Penguin (# 88)

  Giá bán: 249.000 VNĐ

 • Dao chặt xương 18cm Penguin (# 87)

  Giá bán: 232.000 VNĐ

 • Dao chặt xương 15cm Penguin (#86)

  Giá bán: 131.000 VNĐ

 • Dao cắt rau , quả 20cm nhọn Penguin (# 781)

  Giá bán: 94.900 VNĐ

 • Dao cắt rau, quả 19cm vuông Penguin (#772)

  Giá bán: 84.000 VNĐ

 • Dao cắt rau, quả 19cm Penguin (# 771)

  Giá bán: 84.000 VNĐ

 • Dao gọt trái cây Penguin 13cm tròn (# 350)

  Giá bán: 32.900 VNĐ

 • Dao gọt trái cây Penguin 13cm nhọn (# 351)

  Giá bán: 32.900 VNĐ

Đặt hàng online X
0985 580 500