Danh mục sản phẩm

Đũa

 • Đũa inox

  Giá bán: 15.000 VNĐ

 • CH002 - 9.5 - Hộp đũa đen 9.5 (Black)

  Giá bán: 49.900 VNĐ

 • CH002 - 9.5 - Hộp đũa đen 9.5 (Plain)

  Giá bán: 42.000 VNĐ

 • Đũa Nhựa Fataco

  Giá bán: 18.500 VNĐ

 • Đũa Chò Chỉ

  Giá bán: 11.000 VNĐ

 • Đũa Gỗ Cẩm Trơn

  Giá bán: 16.500 VNĐ

 • Đũa Dừa Đá

  Giá bán: 27.500 VNĐ

 • Đũa Gỗ Cẩm Xoắn

  Giá bán: 35.000 VNĐ

 • CHV003-10.5 - Hộp đũa màu đen 10.5 (Black Color)

  Giá bán: 78.500 VNĐ

 • CHV003-10.5 - Hộp đũa trắng 10.5 (Plain)

  Giá bán: 54.500 VNĐ

Đặt hàng online X
0985 580 500