Danh mục sản phẩm

Mèo Hello Kitty

 • C352 - 2 - Cốc có quai 5 cm - Hello Kitty

  Giá bán: 57.400 VNĐ

 • CL639 - Cốc có nắp 25 cm - Hello Kitty

  Giá bán: 105.000 VNĐ

 • B225 - 6 - Tô 15 cm - Hello Kitty

  Giá bán: 42.000 VNĐ

 • P6083 - 7.5 - Đĩa 19 cm - Hello Kitty

  Giá bán: 73.500 VNĐ

 • T6044 - 10.5 - Khay 3 ngăn 26.5 cm - Hello Kitty

  Giá bán: 91.000 VNĐ

 • C635 - 2.5 - Cốc cao 6.5 cm - Hello Kitty

  Giá bán: 26.500 VNĐ

 • C634 -3 - Cốc có quai 7.5 cm - Hello Kitty

  Giá bán: 38.500 VNĐ

 • SP459 - Thìa Hello Kitty

  Giá bán: 10.500 VNĐ

 • SP359/F359 - Bộ thìa dĩa nhỏ - Hello Kitty

  Giá bán: 21.000 VNĐ

 • SP 358/F358 - Bộ thìa dĩa lớn - Hello Kitty

  Giá bán: 24.500 VNĐ

 • BL450 - 5.5 - Tô có nắp 14 cm - Hello Kitty

  Giá bán: 79.000 VNĐ

 • B6044 - 3.5 - Bát nhỏ 9 cm - Hello Kitty

  Giá bán: 29.000 VNĐ

 • B429 - 7.5 - Tô bèo 19 cm - Hello Kitty

  Giá bán: 63.000 VNĐ

 • P304 - 9 - Đĩa sâu 23 cm - Hello Kitty

  Giá bán: 69.000 VNĐ

 • P182-8 - Đĩa sâu 20 cm - Hello Kitty

  Giá bán: 57.000 VNĐ

Đặt hàng online X
0985 580 500